Fun4Life – the story

Dagens barn växer upp i ett samhälle där rörelse och aktivitet blir allt mindre och där spontan idrott på en bollplan nära dig blir allt mer sällsynt. Organiserad idrott i föreningsliv är en bidragande faktor till att barn faktiskt kommer ut och rör på sig men det kräver också ett stort engagemang hos föräldrar och ledare. Inte bara i form av tid utan även i stor utsträckning ekonomiskt.

Det var här någonstans som en tanke väcktes hos oss att försöka knyta ihop den ekonomiska aspekten i barns idrottande med att faktiskt kunna få fler barn i rörelse och att kunna testa på nya saker.

Vår idé bygger på att få fler barn i rörelse, att barn som idag finns i organiserad idrott ska få en möjlighet att på ett lätt och smidigt sätt tjäna pengar till sitt lag, att fler barn ska få möjlighet att testa nya saker utan att det ska tära allt för mycket i plånboken och att familjer ska få upp ögonen för nya aktiviteter som man kanske inte tidigare visste fanns.

Inför julen 2019 har vi därför tagit fram ett nytt bättre aktivitetshäfte där överskottet går till Generation Pep som gör ett otroligt viktigt arbete för barn och ungdomars hälsa.

För varje barn som får möjlighet till ett mer aktivt liv med mycket glädje så känner vi att vi har lyckats!

Grundare av Fun4Life

Malena & Jesper